02/07/2019
Διαγωνισμός για διαχείριση και εκμετάλλευση του κυλικείου στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς (μέχρι 1/08/2019)

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ

Για πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα παρακαλώ όπως επικοινωνείτε στο 22922655

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφοράς 01/08/2019