31/10/2019
Δωρεάν Οφθαλμολογική Εξέταση και εξέταση για Διαβήτη και Πίεση 24/11/2018