Το Γραφείο Εξευρέσεως Εργασίας της Κακοπετριάς άρχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του από το 2009. Αναλαμβάνει την εγγραφή ανέργων κατοίκων περιοχής Σολέας για εξεύρεση  εργασίας. 

Πηγή:

Κοινοτικό Συμβούλιο