14/07/2020
Το Κοινοτικό Συμβούλιο δέχεται προσφορές για την ενοικίαση του υποστατικού το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγίου Γεωργίου (πρώην φρουταρία).